TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


×

Omlouváme se, ale nebyla nalezena žádná Vámi hledaná data.

Můžete to vyzkoušet ještě jednou a nebo pokračujte ve vyhledávání.
Chcete-li pomoct, kontaktujte nás přes KONTAKTNÍ CENTRUM.
Přejeme příjemné hledání.

Hematologie

Hematologie Je vědní obor , který studuje krev se všemi jejími složkami, zabývá se srážlivostí krve a všemi faktory, které se na srážlivosti podílejí. V hematologii se vždy pracuje s čerstvou nesraženou krví. Hematologické vyšetření je laboratorní stanovení vlastností a složení krve. Současná medicína dovoluje provádět velké množství testů krve a krvetvorných orgánů. Mezi základní a nejčastěji prováděné vyšetření patří stanovení sedimentace červených krvinek, a krevního obrazu. Kromě krve se vyšetřuje i kostní dřeň. Vyšetření krevního obrazu patří mezi základní vyšetření krve, při vyšetření diferenciálního krevního obrazu se stanovuje zastoupení jednotlivých leukocytů. Počet krevních buněk může být normální, zvýšený či snížený. Vyšetření krevního obrazu se provádí v rámci preventivní prohlídky, při předoperačním vyšetření a v případech jakéhokoliv onemocnění. Vyšetření je zejména důležité při snížené výkonnosti, slabosti, dušnosti, při krvácivých a trombotických stavech, při diagnostice, při hematologických onemocněních nebo při užívání některých léků. Sedimentace krve je běžné laboratorní vyšetření, které se provádí během odběru krve při podezření na zánětlivé či infekční onemocnění. Při vyšetření se zjišťuje rychlost klesání červených krvinek ve zkoumaném vzorku krve ve zkumavce. Rychlost sedimentace se liší u mužů a žen a výchylky mohou poukazovat na různé chorobné procesy. Vzorek krve je odebrán pacientovi při ranním odběru krve nalačno. Aby bylo možné tuto krev použít, je nutné, aby se nesrážela. K vytvoření nesrážlivé krve se používá citrát sodný, který ze vzorku vysráží koagulační vápenaté ionty. Hematologická vyšetření se provádí v hematologické laboratoři na hematologicko-transfúzním oddělení. Provádějí se vyšetření: imunohematologická a izosérologická ( vyšetření krevní skupiny, Rh faktoru, křížové zkoušky protilátek ) hemokoagulační ( zjištění koagulačních poměrů krve, rychlost srážlivosti krve) hematologická ( krevní obraz + diferenciální krevní obraz, sedimentace) Součástí oddělní hematologie je laboratoř, kde se provádí běžná vyšetření krevního obrazu, krevního srážení, dále se zde hodnotí abnormality krve a kostní dřeně. Specializovaná hematologická laboratoř je vedená lékařem s atestací z klinické hematologie a transfúzního lékařství. Laboratoře bývají zpravidla napojeny na některé z hematologických center. K vyšetření se pacienti dostavují na základě doporučení praktického lékaře či jiného specialisty.