TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


MUDR.KAZETSKÁ S.R.O.

Uhy


Interní ordinace a pracoviště

Interní ordinace a pracoviště

Interní ordinace a pracoviště Vnitřní lékařství, nebo-li interní medicína či hovorově též interna, je jeden ze základních oborů klinické medicíny. Zabývá se diagnózou a převážně léčbou onemocnění vnitřních orgánů. Přestože termín vnitřní lékařství může svádět k domněnce, že se zabývá pouze onemocněními vnitřních orgánů, není tomu tak, internisté léčí celého člověka, nejen vnitřní orgány. Protože vnitřní lékařství je široký obor, dochází zde k vyčleňování specialistů pouze na určité orgány nebo systémy jako je např. kardiologie, ta se zabývá diagnostikou a léčbou chorob srdce nebo onkologie diagnostikou a terapií nádorů. Internisté jsou kvalifikováni k tomu, aby řešili obtížné diagnostické problémy a léčili závažná chronická onemocnění včetně situací, kdy se projeví několik různých chorob najednou. V interní ambulanci se provádějí vyšetření nově vzniklých akutních stavů, plánovaná interní vyšetření, předoperační vyšetření a EKG. V ambulanci kardiologie to jsou kardiostimulační kontroly, echokardiografie apod. Interní vyšetření je tedy soubor úkonů, které lékař provádí za účelem zjištění konkrétního interního onemocnění. Aby mohla být přesně určena diagnóza a následně prováděna léčba, musí lékař provést anamnézu, Říká se, že dobrá anamnéza je půl diagnózy. To znamená, seznámit se se zdravotním stavem pacienta i jeho rodinným a sociálním zázemím. Z toho plyne, že pokud je dobrá spolupráce mezi lékařem a pacientem, urychlí to stanovení samotné diagnózy. Při základním a prvním vyšetření lékař používá osvědčený vyšetřovací postup: pohled, pohmat, poklep a poslech. Na základě získaných informací jsou stanovena další podrobná vyšetření. Echokardiografické vyšetření (ECHO) Jedná se o ultrazvukové vyšetření srdce. Odrazy ultrazvuku ze srdce jsou analyzovány přístrojem. Vyšetření tak umožňuje zobrazit jednotlivé srdeční oddíly a chlopně, jejich strukturu, funkci a velikost. Zobrazí směr a rychlost krevního proudu, včetně odhadu nitrosrdečních tlaků. Při vyšetření pacient leží na lehátku a vyšetřování je prováděno sondou, je zcela bezbolestné, trvá cca 15-45 minut. Ultrazvuk nemá žádné významné nepříznivé účinky na organizmus, a proto lze echo-vyšetření opakovat podle potřeby. Vyšetření EKG je základním vyšetřením, které se provádí při podezření na onemocnění srdce. Pomocí EKG se diagnostikují arytmie – poruchy srdečního rytmu. Na EKG se může projevit např. i zvětšení srdce, jeho selhávání nebo plicní embolie. Běžně se provádí v rámci předoperačního vyšetření před plánovaným výkonem. .