TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


Lékárny

Lékárny Farmacie a lékárenství tvoří nedílnou součást života každého člověka. Lékárny navštěvují lidé nemocní, zdraví, staří i mladí. Farmacie je spojena s existencí člověka, vznikla s ním bude existovat tak dlouho, jako on. Jejím hlavním cílem je zabezpečit léky v požadované kvalitě, množství v potřebný okamžik a pro každého člověka, který jej potřebuje. Lékárna je jen jednou ze součástí farmacie, má své poslání, neustále se rozvíjí, je zaměřena na výdej léčivých prostředků a informuje pacienty o vhodném použití a účincích léků. Lze ji označit i jako zařízení léčebně preventivní péče, kde je prováděna příprava a výdej léků. Lékárenská péče je poskytována lékárníky vůči pacientovi-zákazníkovi. Podle vyhlášky č. 49/1993 a č. 184/1998 existují v současné době tyto typy zdravotnického zařízení lékárenské péče: lékárna základního typu lékárna s odbornými pracovišti (nemocniční, ústavní) výdejna prostředků zdravotnické techniky odloučené oddělení pro výdej léčiv a prostředků zdravotnické techniky Lékárna základního typu poskytuje služby obyvatelstvu, zařízením ambulantní péče, zařízením veterinární péče a ostatním nezdravotnickým subjektům. Lékárna s odbornými pracovišti poskytuje specializovanou lékárenskou péči obyvatelstvu, zdravotnickým zařízením, ambulantní, lázeňské a ústavní péče, zařízením veterinární péče a ostatním nezdravotnickým subjektům. Výdejna prostředků zdravotnické techniky je samostatné zařízení lékárenské péče s výdejem prostředků pro obyvatelstvo a pro zdravotnická zařízení ambulantní, lázeňské a ústavní péče. Odloučené oddělení pro výdej léčiv a prostředků zdravotnické techniky je vybudováno v obci nebo městské části, kde je zdravotnické zařízení a kde není poskytována lékárenská péče. Tyto výdejny jsou budovány jak samostatně tak jako součást polikliniky, soukromé kliniky apod. Provoz v lékárně : Úkolem lékárny je připravovat a vydávat léčiva a zdravotní pomůcky obyvatelstvu a zdravotnickým zařízením. Lékárny zajišťují předepsanou kontrolu léčiv, mají z povinnost informovat lékaře o zásobovací situaci, o použití, o dávkování, kontraindikacích a nežádoucích účincích nebo o vedlejších účincích léků. Informují zdravotnické pracovníky o zásadách uchovávání léčiv a vedou předepsanou dokumentaci. Okruhy činnosti lékárny tvoří : příprava, výdejní, zásobovací, informační, konzultační a specializovaná činnost. Prodejní sortiment lékárny: Výdej na recepty zahrnuje humánní a veterinární léčivé přípravky, homeopatickém přípravky, pomůcky zdravotní techniky. Volný prodej tvoří léčivé přípravky, vitamíny, doplňky výživy, léčebná kosmetika, pomůcky zdravotní techniky nebo prostředky alternativním medicíny. Lékárny mohou být vybudovány jako samostatné objekty nebo mohou být součástí zdravotnických objektů. Musí splňovat všechny podmínky tak, aby léčiva a ostatní zdravotní prostředky byly zabezpečeny v souladu s platnými právními předpisy. Musí mít oddělený vstup pro pacienty, pro zaměstnance i pro příjem léčiv. Personál je vždy obrazem lékárny a má také přímý vliv na její hospodaření. Hlavními požadavky na personál jsou pracovní kompetence – splnění požadovaného vzdělání, sebevzdělávání, smysl pro týmovou práci.