TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


×

Omlouváme se, ale nebyla nalezena žádná Vámi hledaná data.

Můžete to vyzkoušet ještě jednou a nebo pokračujte ve vyhledávání.
Chcete-li pomoct, kontaktujte nás přes KONTAKTNÍ CENTRUM.
Přejeme příjemné hledání.

Nemocniční zařízení a ústavy

Nemocniční zařízení Zdravotní péče v České republice je poskytován dvěma typy zařízeními a to soukromými a státními. Téměř všechna zařízení mají uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Úhradu zá léčbu provádí příslušná zdravotní pojišťovna. Nemocniční zařízení lze definovat jako organizaci, která kromě nepřetržité ošetřovatelské péče poskytuje pacientům lůžka a stravu. Léčba v nemocničním zařízen í- nemocnici, je pacientovi doporučena praktickým lékařem nebo lékařem specialistou a to na oddělení podle charakteru onemocnění. Nemocniční prostředí je významnou součástí zdravotnické péče, na pacienta působí nepřetržitě po celou dobu jeho hospitalizace. Dobré prostředí je důležité nejen pro fyzický, ale i pro duševní stav pacienta. V nemocniční prostředí působí na pacienta mnoho kladných i negativních faktorů, které výrazně ovlivňují jeho celkovou hospitalizaci. Stejně tak působí toto prostředí na personál. Pokud převažují pozitivní vlivy pacient i personál je vnímají s uspokojením, v opačném případě, kdy pacient je nespokojený, nekomunikativní, neochotný spolupracovat s personálem, jeho léčení se může nejen prodloužit, ale svým chováním zhoršuje pracovní podmínky sester i ostatního zdravotnického personálu. Proto je důležité, aby celkově v nemocnicích převažovaly kladné vlivy a ty negativní se minimalizovaly, ale není to jednoduchý proces. Hlavní činností nemocnic je jednak odborné řízení, to znamená zajišťování kvalitní péče, bezpečnost pacientů i personálu, zásobování léky a zdravotnickým materiálem, zdravotnicko-právní otázky, stravovací provoz, ochrana osobních dat a v neposlední řadě také likvidace nebezpečného odpadu. Dále je to řízení podnikové kam patří strategické plánování, finanční management a personální práce. V nemocničním zařízení pracuje lékařský i nelékařský personál. V moderních nemocnicích mají k dispozici centrální oddělení pro urgentní příjem (emergence) obsazený kvalifikovaným personálem a technikou pro poskytnutí první pomoci a záchranu života. Důležitou úlohu v nemocničním zařízení má informační systém a centrální ukládání dat. Nemocniční informační systém zpracovává především zdravotní údaje pacientů. Nemocný je do systému zaveden svými identifikačními údaji, s uvedením jeho anamnézy a průběhem léčby, tu do systému zaznamenávají ošetřující lékaři. Zdravotnické zařízení: Je zařízení, které poskytuje péči široké veřejnosti. Jednotlivá zdravotnická zařízení jsou rozdělena podle typu na: Zdravotní zařízení prvního styku, což jsou ordinace praktického lékaře pro dospělé, děti a dorost, lékařská služba první pomoci, stomatologická ordinace a gynekologická ordinace Ambulance jednotlivých odborností jako je ortopedie, psychiatrie, neurologie, chirurgie, klinická logopedie, klinická psychologie, dermatologie, ORL, alergologie, dermatovenerologie, zdravotní rehabilitace, oftalmologická ambulance Zdravotnická zařízení hospitalizační – nemocnice, nemocnice následné péče, porodnice, fakultní nemocnice, léčebna dlouhodobě nemocných, psychiatrická léčebna Lékárny a výdejny, to jsou lékárny, oční optika a optometrie, výdejny zdravotních potřeb matriálů Laboratoře – cytologie klinická biochemie a hematologická laboratoř, mikrobiologie Ostatní zdravotnická zařízení – lézeňské zdravotnické zařízení, dětská ozdravovna, hygienická služba, domácí péče, porodní asistentka Zdravotní doprava – dopravní zdravotní služba, zdravotnická záchranná služba, letecká záchranná služba