TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


Oční ordinace

Oční ordinace Je zdravotnické pracoviště, které se zabývá onemocněním zraku. Nejběžnější ošetřením v oční ordinaci je kompletní oční vyšetření, předpisy brýlí, prevence a diagnostika zeleného zákalu (glaukomu), aplikace kontaktních čoček, pomoc při alergických očních onemocněních a porada při řešení ostatních očních vad. Komplexní oční vyšetření odborný lékař doporučuje u osob s vysokou zrakovou zátěží (celodenní práce u PC) alespoň jedenkrát za rok, u ostatních, kteří jsou bez potíží a dalších rizikových faktorů ( diabetes, vysoký krevní tlak, závažné oční onemocnění v rodině) jedenkrát za dva roky. Vyšetření zraku by nemělo být pouze vyšetření ostrosti vidění, ale mělo by se věnovat také dalším funkcím zraku. Oční vyšetření odhalí především možné zrakové vady a další potenciální problémy týkající se očí jako je například počínající šedý zákal. Na očích se může dobře ukázat a projevit zdravotní stav celého těla. Při oční prohlídce lze zjistit nejen to, jestli je v pořádku zrak, ale zároveň i informace o celkovém zdravotním stavu. Průběh vyšetření zraku: Začíná otázkami na celkový zdravotní stav pacienta, povolání a způsob života. Měření kvality zraku se nazývá refrakce, kterým se získají dioptrické hodnoty. Toto měření se provádí pomocí specializovaných přístrojů, v současné době nejčastěji pomocí refraktometru. Oční refraktometr je přístroj, který umožňuje objektivní měření kvality zraku při použití infračerveného záření okolo 800 nm. Vždy je nutné přizpůsobit naměřené hodnoty subjektivním pocitům pacienta. Naměřené hodnoty slouží jako výchozí bod pro další krok očního vyšetření. Ačkoliv moderní přístroje měří s vysokou přesností, samotné výsledky měření refraktometrem nelze použít jako předpis pro zhotovení pomůcek pro korekci zraku (brýle, kontaktní čočky), proto následuje metoda sklíčkování pro zjišťování výše dioptrií. Tato část vyšetření nelze nahradit žádným přístrojem, neboť je zcela subjektivní. Po ukončení vyšetření se pacient dozví jakou refrakční vadu má a jaká pro něj bude nejvhodnější optická pomůcka a jaký typ skel je v hodný s ohledem na jeho profesi nebo zájmy. Při výskytu potíží jako je neostré vidění, pálení očí, začervenalé oči, mhouření, bolesti hlavy, suché oči, zhoršená schopnost zaostřit zrak na předmět nebo písmo, nastal čas se objednat k vyšetření v oční ordinaci.