TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


×

Omlouváme se, ale nebyla nalezena žádná Vámi hledaná data.

Můžete to vyzkoušet ještě jednou a nebo pokračujte ve vyhledávání.
Chcete-li pomoct, kontaktujte nás přes KONTAKTNÍ CENTRUM.
Přejeme příjemné hledání.

Onkologická ordinace

Onkologická ordinace Onkologie je obor vnitřního lékařství, který se zabývá prevencí, diagnostikou a nechirurgickou léčbou nádorových onemocnění. Onkologické onemocnění je skupina chorob, které jsou charakteristické nekontrolovatelným růstem nádorové tkáně. U každého člověka dochází k neustálému vzniku a zániku buněk, tento proces je v rovnováze. Dojde-li k porušení této rovnováhy a buňky se nekontrolovatelně dělí, vzniká tak nová tkáň, která se nazývá nádor. Včasná diagnostika zhoubného nádoru je prvořadým předpokladem úspěšné léčby. Zásady diagnostiky mají své zvláštnosti, které závisí na stupni rozvoje maligního (zhoubného) procesu. Diagnostika a léčba zhoubných nádorů je jedním z nejaktuálnějších problémů současné medicíny. Využití trojrozměrné vizualizace orgánů tkání diagnostiku značně rozšířilo. Dnes se již skutečně může hovořit o brzké diagnostice v prvotním stádiu. Mnohá nádorová onemocnění lze dnes zcela vyléčit, u značné části nemocných dávají moderní léčebné metody naději na dlouhodobou klidovou fázi nemoci s dobrou kvalitou života. Onkologická ordinace je změřena především na: zdravotní prohlídky se zaměřením na prevenci zhoubných nádorů mamologické vyšetření – vyšetření prsu ( u žen, ale i u mužů) odbornou konzultaci ohledně nádorových onemocnění Nádorové onemocnění se objevuje i u dětí, nejčastějším onemocněním je akutní leukémie a nádory centrálního nervového systému. Projevy nádorových onemocnění dětského věku jsou různorodé a setkat se s nimi může v ordinaci každý lékař. Správná diagnostika nebývá jednoduchá, základem zůstává pečlivá anamnéza a klinické vyšetření. Při léčbě nádorů se užívá více metod a to podle pokročilosti, velikosti a umístění nádoru, Záleží také na věku pacienta a na jeho celkovém zdravotním stavu. Možnosti léčby jsou: operace, radioterapie, chemoterapie, či kombinace těchto metod. Terapie v posledních letech pokročila a bylo dosaženo významného pokroku v oblasti léčby rakoviny. Zjednodušeně řečeno, naděje na vyléčení je vyšší, čím je dřívější diagnóza. Nejlepší variantou je, nemoci předcházet a zaměřit se na prevenci, než se později potýkat s léčbou a úskalími, která nemoc přináší. Prevence se u rakoviny zaměřuje právě na rizikové faktory, které podporují vznik a rozšíření nemoci. Proto je velice důležité dodržovat konzumaci vyvážené stravy, mít dostatečnou pohybovou aktivitu, snažit se vyhýbat stresovým situacím, omezit konzumaci alkoholu a nekouřit.