TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


×

Omlouváme se, ale nebyla nalezena žádná Vámi hledaná data.

Můžete to vyzkoušet ještě jednou a nebo pokračujte ve vyhledávání.
Chcete-li pomoct, kontaktujte nás přes KONTAKTNÍ CENTRUM.
Přejeme příjemné hledání.

Online lékárny

Online lékárny Lékárna vyřizuje výdej léčivých přípravků na lékařský předpis, volný prodej léčivých a dalších přípravků, dále výdej a prodej zdravotnických potřeb. Součástí činnosti je i laboratorní příprava a výdej léků. Pracovníky v lékárně jsou magistr (doktor farmacie), farmaceutický asistent (laborant) a sanitář. Výdej léků a léčivých přípravků lékárna vydává na lékařský předpis a na poukaz (zdravotnické pomůcky, obvazový materiál, berle apod.), na žádanky lékařů ( veškeré pomůcky a léky do ordinací lékařů, jako jsou jehly, léky, kapky, dezinfekční roztoky apod.). vedle výdeje na předpis vydává lékárna za hotové i potravinové doplňky, které nemají kód SÚKL, dětskou výživu (mléko, kaše), autolékárničky a jejich vybavení, hygienické potřeby pro děti, teploměry, tlakoměry, alkoholtestry i přípravky na hubnutí. Provoz lékárny a plnění jednotlivých úkolů se řídí obecně platnými a závaznými předpisy. Rozsah pracovní doby a pohotovostních služeb se řídí potřebami obyvatel. Každý, kdo chce odborně vést lékárnu výkonem soukromé lékárenské praxe, musí být držitelem osvědčení k výkonu soukromé praxe, vydaného na základě zákona České lékárnické komory. Podmínkami pro výkon lékárnické praxe jsou: splnění požadavků na výkon zdravotnického povolání farmaceuta, stanovených zákonem splnění požadavků na zajištění odborného poskytování lékárenské péče splnění požadavků profesní schopnosti a profesní bezúhonnosti stanovené licenčním řádem Při příjmu lékařského předpisu posoudí lékárník zda má předpis všechny předepsané náležitosti, příprava léku neodporuje ustanovení a daným zásadám a zda je způsob dávkování užívání v souladu s obvyklými dávkami. Nesmí vydat lék, jehož předpis je v rozporu s právními předpisy a není-li název léčiva dostatečně čitelný. V případě, že lékárna nemá požadovaný lék na skladě, zajistí jej objednáním a v případě potřeby vystaví náhradní předpis, který musí obsahovat všechny náležitosti jako předpis původní. Léčivé přípravky a léky jsou v lékárně připravovány individuálně dle lékařského předpisu v čas potřeby nebo i do zásoby a to na dobu maximálně jednoho týdne, není-li uvedeno jinak. Léčivé přípravky se ihned po přípravě plní do obalů, v nichž jsou vydávány. Ihned po skončení přípravy musí být označeny štítkem s údaji. K přípravě léků smí být použito jen takových léčiv, u nichž byla přezkoušena jejich jakost a musí být opatřeny atestem. O totožnosti přijatých léčiv vede lékárna dokumentaci. Zásobování lékárny léky je prováděno prostřednictvím distributorů registrovaných u Ministerstva zdravotnictví, u ostatního sortimentu prostřednictvím distributorů registrovaných Živnostenskými úřady.