TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


×

Omlouváme se, ale nebyla nalezena žádná Vámi hledaná data.

Můžete to vyzkoušet ještě jednou a nebo pokračujte ve vyhledávání.
Chcete-li pomoct, kontaktujte nás přes KONTAKTNÍ CENTRUM.
Přejeme příjemné hledání.

ORL ordinace

ORL ordinace Otorhinolaryngologie, zkráceně ORL, je chirurgický lékařský obor, který se specializuje na diagnózu a léčbu chorob ušních, nosních a krčních. Lékaři zabývající se tímto oborem nazývají otorhinolaryngologové. Běžně používaná zkratka ORL pochází z řeckého slova (otos = ucho, rhinos = nos, larynx = hrtan (krk/hrdlo), logos = věda). Doslovný překlad této zkratky je tedy nauka o uchu, nosu a krku. ORL ordinace nabízí u dospělých i dětských pacientů léčbu ušních, nosních a krčních onemocnění, léčbu poruch sluchu a rovnováhy. Mezi hlavní onemocnění patří záněty v oblasti dutiny ústní, krku a nosu, záněty mandlí, vedlejších obličejových dutin a záněty středouší. Ke specializaci ORL patří také léčba onemocnění hlasivkového aparátu jakožto součásti hrtanu. Méně častá, ale leckdy závažná onemocnění, která jsou na ORL léčena, jsou poruchy sluchu. Sluch je více než pouhá část smyslového ústrojí, hraje důležitou úlohu při vyváření osobnosti a lidského chování. Díky sluchu lze komunikovat, rozvíjet dovednosti a orientovat se v prostředí. Sluchové vnímání je jeden ze základních poznávacích procesů, souvisí také s myšlením a řečí. Sluchové postižení člověka ochuzuje nejen o svět zvuků, ale navíc jej vyřazuje ze sítě mezilidské slovní komunikace, neboť řeč je jedním z nejdokonalejších prostředků lidské komunikace. Přístroje používané k vyšetření jsou založeny z pohledu fyzikálního principu na zákonech akustiky a je to např. audiometr a ladička. Ladičky jsou základními zdroji akustického harmonického signálu. Mezi nejčastější chirurgické zákroky, které jsou na ORL prováděny patří operace krku, především štítné žlázy. K běžněji prováděným zákrokům se řadí punkce nosních dutin. Preventivní vyšetření: Je zaměřené na včasný záchyt případných nádorových změn hrtanu, odhaluje zhoubné nádory hlavy a krku, mezi které se řadí především nádor hrtanu. Vyšetření je doporučováno všem osobám s podobnou rodinnou anamnézou. Preventivní vyšetření alergiků odhaluje anatomické odchylky ovlivňující průchod vzduchu nosem nebo bakteriální infekce. Výsledky ORL se pak stávají vodítkem pro vyšetření alergologem. Ordinace ORL úzce spolupracuje s ostatními obory jako je např. chirurgie, neurologie, plastická chirurgie apod. Vyšetření na ORL bývá pro pacienty zpravidla nepříjemné, ale pod vedením odborníka se pacient nemusí ničeho obávat.