TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


Ortopedická ordinace pro děti a dorost

Ortopedická ordinace pro děti a dorost Dětská ortopedie se v současnosti zabývá především diagnostikou a léčením vad pohybového aparátu a jejich prevencí. Horní věková hranice pacientů v ČR je 19. let. Léčba ortopedických onemocnění se od dospělých liší v mnoha ohledech. Jsou to především rozdíly ve velikosti lidského těla. Dětští ortopedové si musí více všímat vrozených nebo vývojových vad nebo genetických odlišností. Dětství je období nejvýraznějšího růstu, vývoje a dozrávání všech orgánů lidského těla. K rozpoznání normálních odlišností od těch patologických vedou léta praxe nad rámec běžného lékařského vzdělání. Nedostatek aktivního pohybu, soustavné jednostranné přetěžování, mnohdy bez potřebné relaxace, se ortopedické potíže stávají častým neduhem zejména té nejmladší ,,počítačové“ generace. V dětském věku se vyskytují tzv. růstové bolesti, nejčastěji lokalizované v oblasti bérců. Malé děti často nedovedou bolest identifikovat a tak si stěžují na bolest nohy a přitom může být příčina třeba v kyčelním kloubu. Stejně tak jako u dospělých při zjišťování příčin onemocnění je provedena rodinná anamnéza. Cílené dotazy jsou směřovány u malých dětí především na rodiče, kdy se lékař zajímá o průběh porodu, zda je dítě z dvojčat, zda je donošené, na očkování, na prodělané infekční dětské nemoci, na úraz nebo na výskyt alergie. U dorostu směřují dotazy na prodělaná onemocnění, úrazy, operace, škodlivé návyky a výskyt alergie. O zjištění rodinné anamnézy, na základě klinického obrazu a s využitím dalších pomocných vyšetření lze stanovit diagnózu. Fyzikální vyšetření začíná již při vstupu dítěte do ordinace pozorováním jeho spontánní aktivity. Vysvlečené dítě se vyšetřuje pohledem, sleduje se tvar jeho skeletu, kontury měkkých tkání a držení těla. Zkouší se schopnost vzpažení horních končetin nad hlavu, stoj, chůze po schodech, po špičkách, po patách, běh a poskok. Používané zobrazovací metody: Zobrazovací metody nepatří mezi základní způsoby diagnostiky, ale mohou k ní mnohdy přispět. Jedná se o prostý rentgenový snímek, ultrazvukové vyšetření, počítačovou tomografii (CT). Největší význam má magnetická rezonance, která odhaluje strukturu samotného svalu. Ortopedická léčba dětí a dorostu probíhá v závislosti na jejich individuálním stavu a k přihlédnutí jejich věku. Postupy při léčbě ortopedických potíží: Počínající rozvoj poruchy postavení nohy lze korigovat přes noc kotníkovou ortézou. Pokud nemocné dítě chodí stále více po špičkách, uvažuje se o ortopedické operaci s prodloužením Achylových šlach. Operace by měla proběhnout v období, kdy ještě není výrazně změněn pohybový stereotyp dítěte. V době, kdy dítě ztrácí schopnost samostatné chůze, se používají ortézy a další pomůcky ke kompenzaci slabosti stehenních svalů. Pokud je nutné přistoupit k operačním výkonům, je důležité jeho správné načasování vzhledem k růstu a vývoji dítěte.