TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


×

Omlouváme se, ale nebyla nalezena žádná Vámi hledaná data.

Můžete to vyzkoušet ještě jednou a nebo pokračujte ve vyhledávání.
Chcete-li pomoct, kontaktujte nás přes KONTAKTNÍ CENTRUM.
Přejeme příjemné hledání.

Patologie

Patologie Je věda, která se zabývá studiem a diagnostikou nemocí a poruch živých orgánů. Pojem patologie se v medicínských oborech používá i jako synonymum pro specializovanější pole působnosti. Například lékařský obor patologická anatomie se obvykle mezi zdravotníky nazývá patologie. Jinak lze tento pojem charakterizovat jako lékařský obor, který studuje nemoci, jejich příčiny, vývoj a účinky na lidský organismus. Je to věda o nemocném člověkovi. Z toho vyplývá, že poslání patologie pomáhá lékařům při stanovení správné diagnózy, postupu léčby, při kontrole probíhající léčby apod. Základní význam tohoto medicínského oboru spočívá v diagnostice a léčbě žijících pacientů a ne jak se laická veřejnost mylně domnívá, že se jedná pouze o pitvy zemřelých. Pitvy, které slouží především ke stanovení příčiny úmrtí, jsou stále součástí tohoto oboru, i když v podstatně menší míře a to z důvodu využívání nových diagnostických metod s jejich dalším zdokonalováním. Současná patologie se nespokojuje jenom s popisem chorobných tkáňových změn, ale stále více se snaží odhalovat příčiny nemocí až na úrovni genetického kódu. Zde se obor dotýká molekulární biologie, jejíž metodika i poznatky se již dnes stávají jednou ze součástí patologie. Rozdělení patologie: obecná patologie - studuje obecné mechanizmy vzniku poškození živého organismu a reakce na něj. Poškození je studováno od úrovně jednotlivých molekul až do úrovně celých organismů. Obecná patologie přichází do styku s celou řadou dalších oborů jako je např. humánní patologie, molekulární biologie, biofyzika, mikrobiologie nebo toxikologie speciální ( systémová ) patologie – je aplikovaný obor, který se zabývá stanovením diagnózy a konkrétními chorobnými změnami, zkoumá choroby jednotlivých orgánových systémů Metody patologie: nekropsie – jedná se o zkoumání vzorků tkání z těla zemřelého po pitvě biopsie – je metoda spočívající v odběru vzorku tkáně z živého jedince, které je zapotřebí k následnému histologickému nebo cytologickému vyšetření. Bioptické vyšetření hraje klíčovou roli v onkologii, ale i v dalších medicínských specializacích cytologie – jinak zvaná též buněčná biologie, se zbývá studiem buněk, jejich fyziologií, vlastnostmi a chováním k životním funkcím organismu Diagnostika se v dnešní době soustřeďuje především na nádorová onemocnění. Z preparátu lze určit, zda se jedná o nádorové nebo nenádorové ložisko, stanovit biologickou povahu a histologický typ nádoru či stupeň jeho zhoubnosti. U některých typů nádorů lze určit, jakou lze použít protinádorovou léčbu nebo jak jsou nádory na tuto léčbu citlivé. Patologie je dynamickým oborem medicíny, kde většina činnosti je prováděna ve prospěch živých pacientů, pitvy tvoří pouze čtvrtinu jejich práce.