TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


×

Omlouváme se, ale nebyla nalezena žádná Vámi hledaná data.

Můžete to vyzkoušet ještě jednou a nebo pokračujte ve vyhledávání.
Chcete-li pomoct, kontaktujte nás přes KONTAKTNÍ CENTRUM.
Přejeme příjemné hledání.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba Činnost pečovatelské služby je převážně směřována na péči o staré, nemocné a zdravotně postižné občany. Jedná se hlavně o podporu těmto lidem tak, aby mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Lidský život neprobíhá vždy jednoduše, často bývá napadán chorobami, které se stávají trvalými společníky po celý zbývající život. Současný, příliš rychlý běh života, se podílí značnou měrou na vytváření nezdravého životního stylu. Mnoho lidí si ani neuvědomuje, jak úzce je spjat životní styl se zdravím, potažmo i se stárnutím a stářím. Pečovatelská služba patří k základním formám sociálních služeb. Její existence a neustálé rozvíjení je zásadní podmínkou pro poskytování kvalitní péče a zachování kvality života. Jejím posláním je, pomáhat občanům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, žít co možná nejdéle důstojným životem, podporovat jejich soběstačnost a respektovat jejich svobodnou vůli. Hlavním cílem tedy je, zajistit základní potřeby seniorům a osobám se zdravotním postižením. Jedná se především o pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění. Pečovatelská služba se podílí i na výchovně vzdělávacích činnostech. Pomáhá zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím a poskytuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Je nezbytné, aby pečovatelky, které se starají o své klienty, uměly projevit nutnou dávku pochopení. Profesionální přístup pečovatelských pracovnic, je jednou z nejdůležitějších potřeb. Pečovatelská služba představuje pomoc, která potřebným lidem umožňuje si udržet alespoň část vlastní autonomie a žít navyklým způsobem života v soukromí vlastního bytu. K tomu přispěl vydaný zákon č. 108/2006Sb. o sociálních službách. Hlavním cílem tohoto zákona je, zajistit pomoc lidem v nepříznivé životní situaci. Pečovatelská služba prošla určitým historickým vývojem, z jehož základů je možno čerpat i v současnosti. Hlavně jde o to využít dobrých a pozitivních zkušeností lidí, kteří v této oblasti pracují v souvislosti s novými metodami a novými předpisy. Neustálý rozvoj pečovatelské služby je velmi důležitý pro zachování kvality lidského života. Pracovníci pečovatelské služby jsou pravidelně školeni a seznamováni s možnostmi, kdy by mohlo dojít k porušování základních lidských práv a svobod jejich klientů a jak by měli postupovat v případě, že k této skutečnosti dojde. Jedná se hlavně o ochranu osobní svobody, respektování soukromí, osobních údajů, ochranu před všemi formami zneužívání, diskriminac ,e, zastrašování nebo zesměšňování.