TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


Pediatrie

Pediatrie Pediatrie nebo-li dětské lékařství se zabývá péčí o zdraví, kojenců, dětí a mladistvých a to až do věku 19. let. Léčit dítě není stejné jako léčit dospělého člověka, neboť ve většině právních otázkách nemohou děti samy o sobě rozhodovat. Pediatr tak musí jednat o některých záležitostech se zákonným zástupcem, jinými slovy řečeno, musí častěji jednat s rodiči než jen se samotným dítětem. Samostatnou právní kategorii tvoří mladiství, kteří za jistých podmínek mají právo sami rozhodnout o jim poskytované zdravotní péči. Atestovaný dětský lékař musí mít nezbytné teoretické znalosti a praktické dovednosti z dětského lékařství i v primární péči, kdy se jedná o první kontakt malého pacienta se zdravotnickým systémem. Předatestační příprava pediatra trvá minimálně 5 let. Během této doby, kromě dětských oddělení, absolvuje praxi i na ORL, chirurgii, ortopedii, traumatologii, dermatologii, ARO, infektologii a psychiatrii. Dětské lékařství se zabývá péčí preventivní, diagnostickou, terapeutickou, rehabilitační, psychologickou a výchovnou. Za další podobor je považována pediatrie sociální, která se zabývá sociálně právní ochranou dítěte. Stále více se rozvíjející specializací je lékařství pro dorost. Základ veškeré činnosti dětského lékařství ale tvoří preventivní pediatrie s cílem zabránit jakémukoliv poškození dítěte, to znamená po stránce tělesné, psychické i sociální. V preventivní pediatrii je velmi důležitá spolupráce pediatra s dětskou sestrou a s odborníkem v oboru zdravotně sociálním. Preventivní péče je zajišťována vedením kojenecké poradny pro děti v době od narození do konce prvního roku života dítěte. Poté následuje jednotná preventivní prohlídka v 18. měsících, ve 3.letech, v 5 letech a jednou za dva roky u školních dětí. Zvláštní pediatrická péče je věnována dětem ve stacionářích, kojeneckých a dětských domovech, v dětských odborných léčebnách, ozdravovnách, sanatoriích, lázeňských léčebnách a dětských centrech. Mezi důležité preventivní prohlídky patří prohlídka zraku, kdy lze včas odhalit a podchytit nezvrtnou změnu v oku. Také očkování dětí je velmi důležité, neboť díky vakcinací byly zcela eliminovány pravé neštovice, významně se snížila úmrtnost a nemocnost při některých závažných infekčních onemocnění. Očkování patří tedy mezi nejúčinnější preventivní opatření. Jeho cílem je, ochránit děti před infekčním onemocněním a provádí se ze dvou základních důvodů a to, prvním je individuální ochrana dítěte, druhým důvodem je snaha ochránit před nemocemi i ostatní děti, které nejsou očkovány. Do péče pediatra se dostávají i děti předčasně narozené. Ačkoli se péče o tyto děti příliš výrazně neliší od dětí donošených, přesto jsou tyto děti díky nezralosti více ohroženi možnými onemocněními a proto je jim věnována v poradnách mimořádná pozornost.