TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


POHOTOVOST DOSPĚLÍ

Každý pacient, u kterého dojde k náhlé změně zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění mimo běžné ordinační hodiny lékařů, má možnost vyhledat pohotovostní službu. Lékařská služba první pomoci slouží k ošetření neodkladných stavů, které není možno odložit do doby pravidelného provozu ordinací praktických lékařů. Lékařská pohotovostní služba poskytuje služby v nezbytném rozsahu ambulantní péče a pokud stupeň postižení nevyžaduje zásah Zdravotnické záchranné služby. V naléhavých případech jako jsou např. závažné postižení zdraví, náhle vzniklé onemocnění, úraz, náhle vzniklá intenzivní bolest, se o pacienty postarají záchranáři Zdravotnické záchranné služby. Lékařská služba první pomoci není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony a v žádném případě není určena pro poskytnutí péče při stavech, které bezprostředně ohrožují život postiženého, mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti, nebo způsobí bez rychlého poskytnutí odborné rychlé pomoci trvalé chorobné změny, pokud působí náhlé utrpení a náhlou bolest, či změny v chování a jednání postiženého, které ohrožují jeho samotného nebo jeho okolí. V případě nutnosti však personál pohotovostní služby poskytne potřebnou odbornou přednemocniční pomoc v rozsahu, který vyžaduje stav postiženého a urychleně zabezpečení jeho předání zdravotnické záchranné službě, která jej dopraví na příslušné oddělení nemocnice. Častými návštěvníky lékařské pohotovosti jsou lidé, které překvapí žaludeční potíže, žlučníkové záchvaty, žlučníkové koliky, bolesti v krku, chřipky apod. Přicházejí i lidé s nejrůznějšími úrazy, které si přivodí přímo doma, při zahradničení nebo při sportu. Poslední dobou narůstají i úrazy způsobené v alkoholickém opojení a podle dostupných statistik jsou tyto úrazy mnohdy srovnatelné i se silvestrem. Zřizovatelem lékařské pohotovosti bývá státní nebo soukromá nemocnice, zdravotnické zařízení, soukromé polikliniky i ostatní zdravotnická zařízení, která jsou v kompetenci města nebo obcí. Nemoci a zdravotní problémy si nevybírají ani den ani hodinu, nikdy nikdo neví, kdy ho tato nepříjemnost může překvapit a kdy bude potřebovat akutní pomoc lékaře. Proto by každý měl znát místo nejbližší lékařské pohotovosti ve svém okolí. Tuto možnost nabízí : http://www.zdravotniregistr.cz/dle-vykonu/pohotovost-dospeli