TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


MESAMI s.r.o.

Veselí nad Moravou


Radiodiagnostická ordinace

Radiodiagnostická ordinace

Radiodiagnostika, jejíž pomocí se provádějí zobrazovací metody, spolu s radioterapií, tvoří obor, který využívá ionizujícího záření k určení diagnózy a následné léčbě nemocných. Tento obor se nazývá radiologie a využívá rentgenového a ionizujícího záření z uzavřených zářičů. Radiodiagnostika využívá rentgenové záření, které vzniká dopadem rychle letících elektronů z katody na anodu. Je to elektromagnetické vlnění s krátkou vlnovou délkou a jedná se o vyšetření rentgenem. Toto vyšetření je nejrozšířenější metodou odhalování a hodnocení normálních a patologických stavů pacientů. S pomocí kontrastních látek, které se indikují pro zobrazení anatomických struktur v orgánech lidského těla, se správně rozpoznají funkce jednotlivých orgánů. Fyzická bezpečnost zdrojů ionizujícího záření musí být zabezpečena, to znamená, že platí zákaz vstupu nepovolaným osobám do místnosti, kde se vyšetření provádí, zákaz neodborné manipulace s přístrojů nepovolanými osobami, apod. Mezi ochranné faktory patří i správná indikace lékaře, to znamená, že lékař musí správně vyplnit žádanku na vyšetření správným popisem o požadovaném vyšetření, to znamená přesně určí lokalizaci a způsob vyšetření. Vybavení pracoviště: Požadavky na technické vybavení radiodiagnostického pracoviště jsou stanoveny ve zvláštním předpise, musí mít minimálně jednu stanici s digitálním receptorem obrazu, musí mít jednu diagnostickou pracovní stanici s diagnostickým monitorem a úložiště dat s kapacitou odpovídající počtu vyšetřovaných pacientů. Musí být používáno fixačních pomůcek pro polohování a kompresi spolu s ostatními ochrannými pomůckami, pro které je stanoven počet, typ a velikost. Za odborný personál radiologie je považován přednosta radiologie, jeho zástupce, vedoucí laborant, vedoucí fyzik radiologie a ostatní radiologický personál. Příprava pacienta k vyšetření: Je založena na řadě poučení a vysvětlení, proč je nutno absolvovat tento způsob vyšetření. Je provedena rodinná anamnéza, kdy pacient uvádí, zda podstoupil a kdy nějaké operační zákroky, je-li astmatik, nebo má-li nějakou genetickou indispozici, alergické reakce apod. Lékař provede kontrolu, zda toto vyšetření nebylo v blízké době indikováno jiným lékařem. Musí zajistit informovaný souhlas pacienta s požadovaným vyšetřením a výkonem. Nedostatečná nebo špatná příprava by mohla vést ke zbytečným komplikacím nebo k opakování vyšetření a tím ke zbytečné radiační zátěži pacienta. Poté pacient obdrží žádanku na požadované vyšetření. Před samotným vyšetřením si v kabince odloží oděv a kovové předměty, které má při sobě. Pokud má pacient nějaké poranění, musí být přikryto gázou, aby nebylo příčinou rušivých stínů. Po vyšetření se pacient vrací do ordinace, kde s ním lékař-radiodiagnostik probere rentgenologické výsledky a v případě nutnosti, doporučí pacienta k vyšetření na jiné odborné pracoviště.