TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


×

Omlouváme se, ale nebyla nalezena žádná Vámi hledaná data.

Můžete to vyzkoušet ještě jednou a nebo pokračujte ve vyhledávání.
Chcete-li pomoct, kontaktujte nás přes KONTAKTNÍ CENTRUM.
Přejeme příjemné hledání.

Rehabilitační ordinace

REHABILITAČNÍ ORDINACE Význam slova rehabilitace je převzat ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení, což znamená snahu navrátit poškozené zdraví člověka do předešlého tělesného stavu. Rehabilitace nemocných lidí představuje koordinovanou činnost zdravotnických pracovníků a jejich snahu znovu začlenit nemocného, který je postižen úrazem nebo nemocí, do aktivního společenského života. V rámci zdravotnictví je rehabilitační proces označen jako léčebná rehabilitace. To znamená, že se jedná o medicínský obor , který je propojený s řadou dalších lékařských odborností. Jedná se tedy o komplex medicínských, preventivních, diagnostických a terapeutických opatření směřujících k obnovení maximální funkční zdatnosti člověka postiženého na zdraví. S využitím metod léčebné rehabilitace dochází ke zkvalitnění pohybového aparátu a ke snížení bolesti. Do rehabilitační ordinace přicházejí pacienti s problémy pohybového ústrojí, které patří mezi velmi časté onemocnění mezi lidmi jakéhokoliv věku. Na vzniku tohoto onemocnění se podílejí tyto faktory : - zhoršení krevního zásobení plotének v důsledku nejen věku, ale i kouření, - mechanické přetěžování - jednostranná fyzická námaha, - úrazy páteře, - genetické vlivy, - některé druhy chorob, Z prostředků fyzikální léčby lze u onemocnění páteře využívat mechanoterapii, což jsou aktivní a pasivní pohyby těla, nebo masáže, či ultrazvuk. Před samotným vyšetřením je důležité provést anamnézu pacienta a to jak osobní, tak i rodinou, v případě, že se jedná o dospělého pacienta, lékař zjišťuje i anamnézu pracovní. Vyšetření pacienta je prováděno poslechem, poklepem, kontroluje se pohyblivost jednotlivých úseků páteře, hybnost končetin, vyšetření chůze naboso, po špičkách, po patách, pozpátku i se zavřenýma očima. Po provedeném vyšetření je pacientovi naordinována léčebná rehabilitace a to podle druhu onemocnění. Nejčastěji je využívána Vojtova metoda, která zahrnuje diagnostiku a terapii hybných poruch. Součástí diagnostiky hybné poruchy je i vyšetření polohových reakcí, vyšetření reflexů a kineziologický rozbor. Vojtova metoda je náročná a má šanci na úspěch, jen když se cvičí přesně a pravidelně. Pravidelně se musí cvičit proto, aby časem tělo samo automaticky dělalo pohyby, které se aktivují právě cvičením. Dávka cvičení závisí na věku. Pravidelným cvičením v domácím prostředí, lze docílit většího a déletrvajícího výsledku. Doporučené všeobecné zásady cvičení: - vždy začínat nejdříve cvičením protahovacím, event. automobilizačním, pak teprve zařadit posilovací cviky, - postupovat od lehkých cviků k náročnějším, mezi namáhavými cviky odpočívat a úplně relaxovat svalstvo, - nezapomínat na pravidelné dýchání, - cviky provádět tahem a pomalu, ne švihem, - neprovádět cviky, které vyvolávají bolest, - necvičit po jídle, - každý cvik opakovat nejméně 5krát, ne však do únavy, - cvičit pravidelně, často i vícekrát denně, zvláště u opakujících se obtíží.