TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


×

Omlouváme se, ale nebyla nalezena žádná Vámi hledaná data.

Můžete to vyzkoušet ještě jednou a nebo pokračujte ve vyhledávání.
Chcete-li pomoct, kontaktujte nás přes KONTAKTNÍ CENTRUM.
Přejeme příjemné hledání.

Ultrazvuková ordinace

Ultrazvukové vyšetření má své uplatnění jak v traumatologii, tedy v chirurgicko- ortopedickém oboru, tak při neúrazových stavech, kdy se pro zobrazení tkání a orgánů využívá ultrazvukového vlnění s vysokou frekvencí. Většina diagnostických systémů je založena na impulsní odrazové metodě, kdy do vyšetřované oblasti je vyslán krátký impuls ultrazvukového vlnění. Ultrazvuková diagnostika umožňuje v reálném čase sledovat struktury a pohyb vnitřních orgánů a průtok krve krevním řečištěm. S využitím dvojrozměrného zobrazení (echotomografie) umožňuje vytvářet akustické řezy, pokročilé metody (3/D) umožňují prostorové zobrazení sledovaného objektu, případně prostorové zobrazení v reálném čase (4/D). Vyšší rozlišovací schopnosti moderních ultrazvukových přístrojů umožňují ve stále větší míře provádět stále více zákroků diagnostického charakteru. Přibývá tak více punkcí a nástřiků různých léčiv do hluboce uložených tkání, které se provádějí za průběžné kontroly ultrazvukovým zobrazovacím přístrojem. Pomocí ultrazvukového zařízení je posuzován stav srdečního a cévního systému, hojení různých transplantátů, či odmítavou reakci organizmu na ně. Ultrazvukové (sonografické) vyšetření provádí lékař pomocí ultrazvukové sondy. Vyšetření ve většině případech nevyžaduje speciální přípravu, pouze při vyšetření břicha, ledvin nebo močových cest, lékař při objednání pacienta informuje o nutném a dostatečném naplnění močového měchýře. Před vyšetřením, které je prováděno vleže, se vyšetřovaná část těla pokryje vrstvou gelu. Výsledky jsou k dispozici bezprostředně po provedeném vyšetření. K častým vyšetřením pomocí ultrazvuku patří těhotenský ultrazvuk, echokardiografie nebo dopplerovský ultrazvuk. Těhotenský ultrazvuk se využívá při sledování průběhu těhotenství, vývoje plodu, jeho pomocí se určuje velikost, stáří a pohyblivost plodu, množství plodové vody nebo případné odhalení vrozených vad. Některá pracoviště jsou vybavena ultrazvukovou technologií 3D/4D, která umožňuje pozorovat mimiku obličeje, pohyby končetin či srdeční činnost ještě nenarozeného dítěte. Echokardiografie (ECHO) je ultrazvukové vyšetření srdce, které umožňuje zjistit velikost srdce a srdečních dutin, pohyblivost chlopní, komor apod. Díky tomuto zařízení je možné diagnostikovat různé vady jako je např. ztluštění svaloviny srdce, které vzniká v důsledku dlouhodobě vysokého krevního tlaku. Dopplerovský ultrazvuk se využívá k hodnocení rychlosti a směru průtoku krve srdcem a cévami. Jedná se o vyšetření tepen a žil všeho druhu. Pomocí tohoto vyšetření se zjistí šířka cévy, její světlost, tloušťka stěny, přítomnost trombů, sklerotických plátů a další potřebné hodnoty. Všechny druhy ultrazvukového vyšetření jsou pro pacienty nebolestivé.