TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


Aleš Čáp

Jihlava


Laboratoř

MAVANE s.r.o

Opatov


Laboratoř

Laboratoř

Laboratoř Je specializované pracoviště, kde se provádějí odborné pokusy pro vědecký výzkum, expertní rozbory a posudky. Ve zdravotnictví se jedná o laboratoř klinické biochemie, hematologickou, farmaceutickou, zubní, mikrobiologickou, hygienickou, histologickou a cytologickou laboratoř. Pro stanovení správné diagnózy a následnou léčbu pacientů, jsou nezbytné a důležité výsledky, které jsou v laboratořích vyhodnocovány. Na základě těchto výsledků probíhá léčba. Služby zdravotnické laboratoře jsou základem péče o pacienta. Laboratoř plní požadavky všech pacientů i zdravotnického personálu odpovědného za péči o pacienty. Těmito službami se rozumí zpracování, vyšetřování, ověřování klinických vzorků a zpracování zpráv. Běžná laboratorní vyšetření popisují funkci ledvin, jater, slinivky, imunity, štítné žlázy pod. Výsledky, díky moderním technologiím, vykazují vysokou kvalitu a spolehlivost. Mezi nejžádanější vyšetření ze strany pacienta patří testy na AIDS, testy na pohlavní nemoci a vrozené vývojové vady v I. a II. trimestru těhotenství. Většina testů se provádí z krve, ale k testování se používají všechny možné tělní tekutiny, především moč, mozkomíšní mok, různé výpotky (plicní, břišní), kloubní tekutina, ejakulát, kousky tkání, močové kameny, vlasy a jiný materiál. Výsledky laboratorních vyšetření jsou důvěrné a jsou předávány žádajícímu lékaři nebo lékaři podílejícímu se na péči pacienta. Třetí straně mohou být výsledky poskytnuty jen s písemným souhlasem pacienta, nebo vyžaduje-li to zákon. Laboratorní činnost zahrnuje jednak zpracování a vyhodnocení výsledků, ale i skladování biologických vzorků při stanovené teplotě. Dobu, po kterou je vzorky třeba skladovat, si určí každé zdravotnické pracoviště samo. Archivace vzorků se provádí pomocí počítačového programu a kódu, který vzorek identifikuje. Počítačový program podle potřeby zobrazí umístění vzorku, což velmi usnadní jeho případné vyhledávání. Zpracování biologických vzorků v laboratoři je důležitou částí laboratorní práce. Je to řada manuálních, často i stereotypních činností, které nevyžadují speciálních znalostí, ale vyžadují odpovědný přístup, zachování standardních postupů a hlavně zabránění možnosti vzniku chyb. Případná chyba v rozboru může mít dalekosáhlé následky a může ohrozit pacienta. Řada laboratoří je již automatizována, jednotlivé kroky se ve velkých klinických laboratořích opakují ve stonásobcích. Zavedením automatizace dochází k odstranění stereotypní nekvalifikované práce, k odstranění možnosti vzniku chyb a vede ke zrychlení provozu v laboratoři. Výsledky laboratorních vyšetření mohou být použity pro ostatní účely ( statistické nebo kontrolní) až poté, co byly zbaveny jakékoli možnosti identifikace pacienta.