TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


Laboratoř

Laboratoř Je specializované pracoviště, kde se provádějí odborné pokusy pro vědecký výzkum, expertní rozbory a posudky. Ve zdravotnictví se jedná o laboratoř klinické biochemie, hematologickou, farmaceutickou, zubní, mikrobiologickou, hygienickou, histologickou a cytologickou laboratoř. Pro stanovení správné diagnózy a následnou léčbu pacientů, jsou nezbytné a důležité výsledky, které jsou v laboratořích vyhodnocovány. Na základě těchto výsledků probíhá léčba. Služby zdravotnické laboratoře jsou základem péče o pacienta. Laboratoř plní požadavky všech pacientů i zdravotnického personálu odpovědného za péči o pacienty. Těmito službami se rozumí zpracování, vyšetřování, ověřování klinických vzorků a zpracování zpráv. Běžná laboratorní vyšetření popisují funkci ledvin, jater, slinivky, imunity, štítné žlázy pod. Výsledky, díky moderním technologiím, vykazují vysokou kvalitu a spolehlivost. Mezi nejžádanější vyšetření ze strany pacienta patří testy na AIDS, testy na pohlavní nemoci a vrozené vývojové vady v I. a II. trimestru těhotenství. Většina testů se provádí z krve, ale k testování se používají všechny možné tělní tekutiny, především moč, mozkomíšní mok, různé výpotky (plicní, břišní), kloubní tekutina, ejakulát, kousky tkání, močové kameny, vlasy a jiný materiál. Výsledky laboratorních vyšetření jsou důvěrné a jsou předávány žádajícímu lékaři nebo lékaři podílejícímu se na péči pacienta. Třetí straně mohou být výsledky poskytnuty jen s písemným souhlasem pacienta, nebo vyžaduje-li to zákon. Laboratorní činnost zahrnuje jednak zpracování a vyhodnocení výsledků, ale i skladování biologických vzorků při stanovené teplotě. Dobu, po kterou je vzorky třeba skladovat, si určí každé zdravotnické pracoviště samo. Archivace vzorků se provádí pomocí počítačového programu a kódu, který vzorek identifikuje. Počítačový program podle potřeby zobrazí umístění vzorku, což velmi usnadní jeho případné vyhledávání. Zpracování biologických vzorků v laboratoři je důležitou částí laboratorní práce. Je to řada manuálních, často i stereotypních činností, které nevyžadují speciálních znalostí, ale vyžadují odpovědný přístup, zachování standardních postupů a hlavně zabránění možnosti vzniku chyb. Případná chyba v rozboru může mít dalekosáhlé následky a může ohrozit pacienta. Řada laboratoří je již automatizována, jednotlivé kroky se ve velkých klinických laboratořích opakují ve stonásobcích. Zavedením automatizace dochází k odstranění stereotypní nekvalifikované práce, k odstranění možnosti vzniku chyb a vede ke zrychlení provozu v laboratoři. Výsledky laboratorních vyšetření mohou být použity pro ostatní účely ( statistické nebo kontrolní) až poté, co byly zbaveny jakékoli možnosti identifikace pacienta.